Расписание работы специалистов

Действительно с 25 июня по 30 июня 2018 года

 
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1 терапевтическое отделение
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о., 12 14-18 9-13 14-18 9-13 14-18 10-14
334 Ежова А.С. 8 ОТПУСК ПО 30.06.18      
329 Ширяева Л.А. 10, 8 14-18 8-12 16-20 8-12 15-19  
326 Шевченко Е.А. 26 16-20 8.30-12.30 15-19   14-18  
120 Ширяев В.П. 13 ОТПУСК ПО 28.07.18     9-13
335 Зайцева Е.Г. 15, 13 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18  
222 Тарковская Е.А. 27 14-18 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 16-20  
119 Бажукова Е.М.    28 14-18.30 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 16-20  
123 Юдина Е.Е. 25 ОТПУСК ПО 27.07.18      
120 Шестакова О.А. Гериа.  9-15 13.30-19.30 8-14 14-19 8-14  
2 терапевтическое отделение
319 Изьюрова М.В. Зав.о 8.30-14.30 13-19 8.30-14.30 13-19 8.30-14.30  
325 Столбова Т.Н. 2 ОТПУСК ПО 30.06.18      
324 Ген Г.В. 3, 2 8-12 16-20 9-13 14-18, ДВ 8-12 8-12
328 Амеличкина Е.А. 4 9-13 14-18 9-13 15-19 9-13, ДВ  
329 Слаутина В.С. 5 ОТПУСК ПО 21.07.18      
315 Соколова Л.С. 6 8-12 14-18 8-12 14-18 8-12 8-12
320 Пфефер Е.С. 16 ОТПУСК ПО 03.07.18      
314 Неруш А.Е. 18, 20 9-13 15-19, ДВ 9-13 14-18 8.30-12.30 8-12
326 Новикова Л.Ю. 20 ОТПУСК ПО 27.07.18      
418 Горбунова  Т.В. 21,16 8.3-12.3, ДВ 14-18 8-12 15-19 8-12 8-12
327 Гредина О.Г. 24, 5 8.3-12.3 14-18 8.3-12,ДВ 16-20 8-12  
114 Пфефер Е.С. Кард. ОТПУСК ПО 03.07.18      
119 Регушевская С.В. Гастр. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14  
334 Кошелева И.П. Кардиол. 8-14.30 13-19 8-14.30 14-19 8-14  
418 Носкова Е.А. Ревмат. 15.30-18   15.30-18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. 13-19.30 9-15 13-19.30 9-15 13-19.30  
327 Кудрявцева Н.Е. 1, 17 15-19 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 14-18  
324 Латыпова Е.В. 7, 9 14-18 8-12 15-19 8-12 16-20  
315 Ткачева В.Н. 9 ОТПУСК ПО 14.07.18      
325 Куликова Е.В. 11 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18 8-12
320 Ефимова В.Ф. 14 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18 8-12
314 Тоинов А.А. 17 ОТПУСК ПО 21.07.18      
417 Фукс Е.В. 19 14-18 8.3-12.30 14-18 8.30-12.30 14-18  
309 Беляева Н.И. 22 16-20 8-12 15-19 8-12 14-18  
328 Сученков А.В. 23 15-19 9-13 14-18 9-13 16-20 8-12
114 Бойко И.С. Пульм. 8.30-15 13-19 8.30-14.30 14-19 8-14  
222 Куликова Е.В. Гастр. 8-12   9-12   8-11  
Прочие
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14 8-12
117 Давидян В.Р. Инф. 9-15 9-14 12-18 9-15 9-15  
101 Мороцкий В.Н. ФГС 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14  
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18   15-18 15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
419 Яковчук Е.Д. Зав.,  ОТПУСК ПО 30.06.18      
419 Яковчук Е.Д. Невр. ОТПУСК ПО 30.06.18      
216 Арзубов М.П. Неврол. 7.30-14, ПО 7.30-14, ПО 7.30-14, ПО 7.30-14, ПО ВЫЗОВА 8-14
122 Костенко Н.С. Неврол. ОТПУСК ПО 14.07.18      
318 Дунаев В.С. Лор 8-13 8-13 8-13 8-13 8-14  
318 Новикова Ю.С. Лор ОТПУСК ПО 30.07.18      
312 Тудос И.А. Эндокр. 13-19 8-15 8-13 8-13 8-14  
309 Конанов Н.Ф. Энд. 8-14 14-19 8-14 14-19 8-14  
311 Александрова Е.Г. Энд. 13-19 8-14 13-19 8-13 13-19 8-13
302 Марков А.О. Зав., БЛ 8-14 8-14 8-14 8-13 8-14  
330 Хурбатов В.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-20 14-20 8-14
330 Гришечкин В.Н. Хирург 14-20 8-10, ВЫЗОВА 14-20 8-14 8-14  
332 Никитина М.М. Хирург 14-20 8-14 14-20 8-14 8-10, ВЫЗОВА  
332 Соломатова Н.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-20 14-20 8-14
304 Суворов Э.В. Онк. 17.30-20 9-12 17.30-20 9-12 17.30-20 8-14
304 Максимова О.М. Онк ВЫЗОВА 13-19 8-14 12.30-18.30 8-14  
303 Денисенко А.В. Онколог     18-20 18-20    
305 Батов А.В. Уролог ОТПУСК ПО 05.08.18      
112 Пушкарева Г.В. Муж.смотр 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15  
323 Кокарева О.С. Зав. 14-18 8-14 8-13, ПО 12-18 8-10, ВЫЗОВ 8-14
323 Шешукова И.В. Окул. 8-14, ПО 16-20 13-18 8-10, ВЫЗОВ,ПО 11-18  
321 Белова Т.Н. Окулист ОТПУСК ПО 07.07.18      
321 Иванова О.В. Окулист 12-18 8-14, ПО 12-18 8-14 8-14, ПО  
416 Золотарёва Н.М. УЗИ 13-19 8-13 8-15 13-19 8-14, ПО  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ 8-14 13-19 13-19 8-14 8-14,218К   
218 Беляев М.В. УЗИ  8-14 8-14 8-14 8-14 14-20 8-14
219 Литвина Н.Н. УЗИ ОТПУСК ПО 01.07.18      
221 Клинцова А.П. Физиотер 14-19.30 8-13 8-13 14-19.30 8-14  
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 15-17 15-17 15-17 15-17    
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17  
121 Туркин О.Н. Школа пациента 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30  
I занят. «Здор.питание» II занят. «Здор.питание» «Отказ от курения» III занят. «Здор.питание»
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина 8-12 14-18 8-12 14-18 8-12  
418 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 9-13 9-16  
                 
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
АВОП №1
№1 Туркина Н.Б. 37 15-20 8-12.45 16-20 8-12 15-20 -
№1 Мингалева В.В. 38 8.30-13 15-20 8.30-13 15-20 8.30-13 8.30-11.30
№2 Кутькин Э.И. 43 Отпуск по 30 июня - - - - -
АВОП №2
№1 Мушинский А.В. 40 16-20 9-13 16-20 9-13 16-20 9-13
  Дымова А.И. 41-42 9-13 15-19 9-13 15-19 9-13 -
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 - - - - - -
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 8-12 8-12 8-12 13-17 8-12 9-12
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 8.30-12.30 16-20 8.30-12 16-20 8.30-12.30 -
№14 Елфимова О.Н. 36 15.30-19.30 8-12 15.30-19.30 8-12 15.30-19.30 9-12
  

Действительно с 18 июня по 23 июня 2018 года

Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
1 терапевтическое отделение
220 Башлыкова Ю.М. Зав.о., 12 14-18 9-13 14-18 9-13 14-18  
334 Ежова А.С. 8 ОТПУСК ПО 30.06.18      
329 Ширяева Л.А. 10,8 14-18 8-12 16-20 8-12 15-19 8-12
326 Шевченко Е.А. 26, 25 16-20 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 14-18  
120 Ширяев В.П. 13 ОТПУСК ПО 23.06.18      
335 Зайцева Е.Г. 15, 13 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18 8-12
222 Тарковская Е.А. 27 ОТПУСК  ПО  23.06.18      
119 Бажукова Е.М.    28, 27 14-18.30 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 16-20  
123 Юдина Е.Е. 25 ОТПУСК ПО 24.07.18      
120 Шестакова О.А. Гериа.  9-15 13.30-19.30 8-14 14-19 8-14 8-14
2 терапевтическое отделение
319 Изьюрова М.В. Зав.о 8.30-14.30 13-19 8.30-14.30 13-19 8.30-14.30  
325 Столбова Т.Н. 2 ОТПУСК ПО 30.06.18      
324 Ген Г.В. 3, 2 8-12 16-20 9-13ДВ 14-18 8-12  
328 Амеличкина Е.А. 4 9-13 14-18 9-13 15-19, ДВ 9-13 8-12
329 Слаутина В.С. 5 9-13 14-18 ОТПУСК ПО 21.07.18  
315 Соколова Л.С. 6 8-12 14-18 8-12 14-18 8-12, ДВ  
320 Пфефер Е.С. 16 ОТПУСК ПО 03.07.18      
314 Неруш А.Е. 18 ОТПУСК ПО 23.07.18      
326 Новикова Л.Ю. 20,18 9-13 15-19, ДВ 8.3-12.3 14-18 8.3-12.3 8-12
418 Горбунова  Т.В. 21,16 8-12 14-18 8.30-12 15-19 8-12  
327 Гредина О.Г. 24 8.3-12.3,ДВ 14-18 8.3-12.3 16-20 8-12 8-12
114 Пфефер Е.С. Кард. ОТПУСК ПО 03.07.18      
119 Регушевская С.В. Гастр. 8-14 13-19 8-14 14-19 8-14  
334 Кошелева И.П. Кардиол. 8-14.30 13-19 8-14.30 14-19 8-14  
418 Носкова Е.А. Ревмат. ОТПУСК ПО 23.06.18      
3 терапевтическое отделение
310 Сенюкова С.А. Зав.отд. 13-19 9-15 13-19 9-15 13-19  
327 Кудрявцева Н.Е. 1, 17 15-19 8.30-12.30 15-19 8.30-12.30 14-18 8-12
324 Латыпова Е.В. 7, 9 14-18 8-12 15-19 8-12 16-20 8-12
315 Ткачева В.Н. 9 ОТПУСК ПО 14.07.18      
325 Куликова Е.В. 11 ОТПУСК ПО 23.06.18      
320 Ефимова В.Ф. 14 15-19 8-12 16-20 8-12 14-18  
314 Тоинов А.А. 17 ОТПУСК ПО 21.07.18      
417 Фукс Е.В. 19 14-18 8.3-12.30 14-18 8.30-12.30 14-18 8-12
309 Беляева Н.И. 22, 11 16-20 8-12 15-19 8-12 14-18 8-14
328 Сученков А.В. 23 15-19 9-13 14-18 9-13 16-20  
114 Бойко И.С. Пульм. 8.30-15 13-19 8.30-14.30 14-19 8-14  
222 Куликова Е.В. Гастр. ОТПУСК ПО 23.06.18      
Прочие
226 Смотр. Акушерка О/ОСМ 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-19.30 8-12
117 Давидян В.Р. Инф. 9-15 9-14 12-18 9-15 9-15 9-13
101 Мороцкий В.Н. ФГС ОТПУСК ПО 23.06.18      
101 Пронив Д.И. ФГС 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18  
 Узкие специалисты
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
419 Яковчук Е.Д. Зав.,  ОТПУСК ПО 30.06.18      
419 Яковчук Е.Д. Невр. ОТПУСК ПО 30.06.18      
216 Арзубов М.П. Неврол. 7.30-14, ПО 7.30-14, ПО 7.30-14, ПО 7.30-14, ПО ВЫЗОВА  
122 Костенко Н.С. Неврол. ОТПУСК ПО 14.07.18      
318 Дунаев В.С. Лор 8-13 8-13 8-13 8-13 8-14  
318 Новикова Ю.С. Лор ОТПУСК ПО 28.07.18      
312 Тудос И.А. Эндокр. 13-19 8-15 8-13 8-13 8-14  
309 Конанов Н.Ф. Энд. 8-14 14-19 8-14 14-19 8-14 8-13
311 Александрова Е.Г. Энд. 13-19 8-14 13-19 8-13    
302 Марков А.О. Зав., БЛ 8-14 8-14 8-14 8-13 8-14  
330 Хурбатов В.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-20 14-20 8-14
330 Гришечкин В.Н. Хирург 14-20 8-14 14-20 8-14 14-20 8-14
332 Никитина М.М. Хирург 14-20 8-10, ВЫЗОВА 14-20 8-14 8-14  
332 Соломатова Н.В. Хирург 8-14 14-20 8-14 14-20 8-10, ВЫЗОВА  
304 Суворов Э.В. Онк. 17.30-20 9-12 17.30-20 9-12 17.30-20  
304 Максимова О.М. Онк ВЫЗОВА 13-19 8-14 12.30-18.30 8-14  
303 Денисенко А.В. Онколог     18-20 18-20    
305 Батов А.В. Уролог 8-14 14-20 ВЫЗОВА 14-20 8-14  
112 Пушкарева Г.В. Муж.смотр 9-15 9-15 9-15 9-15 9-15 8-14
323 Кокарева О.С. Зав. ОТПУСК ОТПУСК 8-13, ПО 12-18 8-10, ВЫЗОВ,ПО  
323 Шешукова И.В. Окул. ОТПУСК ПО 23.06.18      
321 Белова Т.Н. Окулист 8-14, ПО 12-18 8-14 14-18 14-18  
321 Иванова О.В. Окулист 12-18 8-14, ПО 13-18 8-14, ПО 8-14 8-14
416 Золотарёва Н.М. УЗИ 13-19 8-14 8-14 13-19 8-14  
416 Шуктомова Г.А. УЗИ 8-14 13-19 13-19 8-14 8-14,218К   
218 Беляев М.В. УЗИ  8-14 8-14 8-14 8-14 14-20  
219 Литвина Н.Н. УЗИ ОТПУСК ПО 01.07.18      
221 Клинцова А.П. Физиотер 14-19.30 8-13 8-13 14-19.30 8-14 8-13
421 Бабушкина И.Д. Врач ЛФК 15-17 15-17 15-17 15-17    
121 Каб диспан-ции Фельдшер 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17  
121 Туркин О.Н. Школа пациента 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30 17.30-19.30  
I занят. «Здор.питание» II занят. «Здор.питание» «Отказ от курения» III занят. «Здор.питание»
311 Люскова Я.А. Выдача инсулина 8-12 14-18 8-12 14-18 8-12  
418 Цыпанова Е.А. Предс.ВК 9-16 13-17 9-13 9-13 9-16  
         
Кабинет ФИО врача Участок Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
АВОП №1
№1 Туркина Н.Б. 37 15-20 8-12.30 16-20 8-12 15-20 8-12
№1 Мингалева В.В. 38 8.30-13 15-20 8.30-13 15-20 8.30-13 -
№2 Кутькин Э.И. 43 Отпуск по 30 июня - - - - -
АВОП №2
№1 Мушинский А.В. 40 16-20 9-13 16-20 9-13 16-20 -
Дымова А.И. 41-42 9-13 15-19 9-13 15-19 9-13 9-13
АВОП №3
Каб врача Шпакова Г.А. 35 - - - - - -
Каб врача Шепс Ю. В. - фельдшер 35 8-11 8-12 8-12 13-17 8-12 -
АВОП №4
№14 Курдина М.В. 39 8.30-12.30 16-20 8.30-12 16-20 8.30-12.30 9-12
№14 Фельдшер 36 16-20 8-12 16-20 8-12 16-20 -
№14 Елфимова О.Н.   На листе нетрудоспособности - - - - -


 

 

 
  
 

Контакты

 г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.41

 32-94-47

e-mail: polik3@mail.ru

http://vk.com/polik3ru

https://twitter.com/polik3ru

 Регистратура: 32-94-45

 Вызов врача: 32-80-02